top of page

שדרוג אסטו קורסה + קורס דריפטים

התקנת ולימוד על מודים באסטו קורסה / קורס דריפטים בסיסי

Famlily Aesthetic Photo Collage Facebook Post (2).jpg
Famlily Aesthetic Photo Collage Facebook Post (2).jpg

  התקנת מודים לאסטו קורסה
[למחשב]

 • התחברות מרחוק אליכם למחשב. [עד שעתיים]
 • התקנת מערכת הפעלה משופרת לסימלטור
 • הסבר בסיסי על מערכת ההפעלה החדשה והאפשרויות בה
 • הסבר על משחק און ליין מול אחרים
 • התקנת המודים הדרושים לשיפור הגרפיקה של המשחק
 • הסבר על התקנת מודים של רכבים ומסלולים

 קורס דריפטים - אצלך בבית

 • הקורס בסימולטור אסטו קורסה
 • ישיבה נכונה בנהיגה
 • כיוון POV+FOV בסימולטור
 • מבט נכון בנהיגה
 • הבנה בסיסית של הכוחות הפועלים על הרכב
 • העברת משקל נכונה ב 2 סגנונות
 • איבוד אחיזה ויציאה ממעגל האחיזה
 • "תפיסה" של הרכב באיבוד אחיזה
 • הקפת קונוס בהחלקה
 • יציאה להחלקה פניה אחרי פניה
 • חיבור כל הפניות לדריפט אחד
 • העברת משקל לשינויי כיוון והמשך הדריפט[תלוי בהתקדמות המודרך]
bottom of page